Munck Cranes

Munck Cranes AS

Gå till Munck Crane AS

Moderbolaget

Företaget Sverre Munck A/S grundlades den 25 oktober 1924 av Sverre Munck. Han var utbildad civilingenjör på universitet i Trondheim, Norge. Företaget startade som ett renodlat handelsbolag som sålde allt från säkringar och glödlampor, till rulltrappor, hissar och telfrar av utländsk fabrikat.

Den första fabriken stod klar 1946. Antalet anställda ökade snabbt från 30 till 300, främst tack vare en beställning på 18 spårvagnsbussar från ”Bergen Spårvagnar”, ett lokalt bolag, men också från andra bussbolag runtom i Norge. Under denna period utvecklades en egen design av en elektrisk lintelfer och traverskranar av olika slag, för industrier och skeppsvarv.

Exportpionjär

Munck blev en pionjär inom norsk exportindustri. Den första exporterade Munck-telfern kom till Sverige under 1948 och samma år även till England. Därefter ökade exporten snabbt till övriga marknader runtom i världen.

Under 50- och 60-talet etablerades dotterbolag i USA, Kanada, Storbritannien, Sverige och Belgien samt ett nätverk av andra agenter som etablerades i andra delar av världen. Idag har Munck fortfarande ett nära samarbete med dessa, men dotterbolagen drivs av lokala ägare.

Ägandeskap

Munck Cranes AS tillhör Furnes Hamjern-koncernen och ägs från och med 1996 till 100% av Furnes Hamjern SCC A/S.