Munck Logo
Allt inom materialhantering

Modernisering

Vårt ansvar upphör inte bara för att vi avslutat en leverans av utrustning. För oss är det angeläget att utrustningen ska vara tillgänglig för dig när helst Du behöver den. Genom att teckna ett serviceavtal med oss försäkrar Du dig om en driftsäker produkt med hög tillgänglighet.

Vi har även lång erfarenhet av modernisering och ombyggnader. Inte minst tack vare att vi har Munck Cranes AS som garant – med 80 års erfarenhet i branschen.